INDIK BRATHA


Nihan kramaning anaken bratha, aywa bratha jnana kewalya saproj­nanata, kunang kramaniya, met asakaya kang nista madhya utama, budhi sadesa, aywa maletuh, kang ambek aywa mityha budhi, aywa cawuh, rahasya temen, tan pageleh-geleh, tan kareketan karna sula, mwang rajah tamah, lilamahning nirawarana, kadi rajeg turus, nguniweh jnana wisesa, weruh kraman ira sowang sowang.

Iti Sang Hyang Tatwa Bratha, ika kayatakna, de sang ngamet kasidhan, tan pawak tatwa ira sanghyang Dharma, apan pinakawakba­lebed, lawan tatwa ing bratha, palepasaken kasidhan, sirakadyawak kiwa tengen, matangiyan lekasakena den ira sang ira amet kasid­han, anoma lekas, anoma manggih atuwama lekas, atuwama manggih, 9, ning bratha nora ngalap titah ing atitah, matangiyan larisakna pagawe ayu, mijil saking atatwa bratha, kadayanggan ing adang, awan mamangan, esuk adang, esuk mamangan.

 • Ana bratha mangan sekul putih kuning, nangken kaliwon marep wetan, kita mangan mewak bira, mangan pisan, 9 kaliwon, samaya­niya, utama, 9, wulan, Bhatara Siwa turun bratha, papalihan Sanghyang Anta dewaniya, pinaka rupanira, pinaka dirghayusa. Yan lanang pekikan, pinaka polah, pinaka rawas. Yan wadon pinaka kayon, pinaka ibon, 9, mulih ing swargha Bhatara Siwa, sasarniyamangjadnma ring prabhu anyakrtiwerti, wiku, Bhu­jangga sogata, sugih malengker ing mas pinarak, sarwa sasoca, rare tulun, kebo, sapi, ayam angsa, bebek, mregadi, wrediputra, tinunggwing bapebu, kaki, nini, ma., “Ong Hrang Erisah Parama Siwa ditya ya namah ahyas”.
 • Ana bratha, amngan saga putih sasigar, kuning sasigar, sekul putih tuhung bulan pinarapah, iwakniya, Kuning iwakniya bhira sinarapah, milet candana, panga putih rumuhun, marep wetan kita mangan. Lawasniya, 9, ka. Bharata Siwa Hyangniya, pa pinaka rupa, pinaka suluh, dhirghayusa, yan wadon listwayu, yan lanang apekik, pinaka raras, mulih maring kadaton, mangjanma ring Sang Prabhu. Muwang Wiku, bahu-sisya, sugih tan ilang takonakna, mas pirak, muwang rare ulun, kebo, sapi, kuda cambra, culung, undan, sakeh ing patik wenang lewih ring samanta, wreddhi putra putu buyut, tinunggwing rama-rema, sangkana polihniya.
 • Ana bratha, amangan tupat lepat, 3, 7, kaliwon, ulam saglenta, pa, aramping lemes ing rambut.
 • Ana bratha, amangan kupat lepet, 3, kalan ing, ka, genep, 7, ka, pa, apekik kita, tur lemes ing rambut kita ring niskala.
 • Ana bratha, amangan katambat, 3, 7, denta marupanta, tur lemes ing rambut, saparipolih ta pantes. Ana bratha, amangan bantal, 3, 7, ka, pinaka sarira.
 • Ana bratha, amangan bantal, 1, 7, ka, pinaka ambu arum.
 • Ana bratha, amangan raka, nangken, ka, patra nga. Hyang Aruna turun bratha, pinaka irung, pinaka rupa, sidan ing wang sugih, lemah sima, pa.
 • Ana bratha, nga. ngalihon-olih apitung tumpek kaliwon, pa, sing prih menggal katemu.

Nihan aji bratha, anut saptawara, nga, asisirih, coma, 5 , asisirih, aggara, 4 , asisirih, budha, 3 , asisirih, wrehspati, 7 , asisirih, sukra, 8 , asisi­rih, saiscara, 6 , asisirih, radite, 9 , asisirih, pa, suka sugih, wenang kita sakama-kama.

 • Ana bratha, wrehaspati, ma, srutiniya, Ong sri Guru pada wrehas­pati ya namah.
 • Yan saniscara, srutiniya, Ong Sri Saniscara Dewa ya namah.
 • Yan coma, srutiniya, Ong nama candra dipa ta ya namah swaha.
 • Yan radite, srutiniya, Ong aditya suryadipa ta ya namah.
 • Ana bratha, mangan nasi sakepel, ra, u, ra, pa, tis manakan, tumus tekang putu buyut, suka sugih tan kawicaran.
 • Ana bratha, nga, nangken, ra, matihara, satahun samayaniya, pa, wakbajra, sidhi mantra, jayeng satru.
 • Ana bratha, nilem nangken nilem, angupawasa, 7, lek, samayaniya, Bhatari Ratri Dewi Hyangniya, Ong Ratri dewya namah, pamit, pa, kinasihan ing rat, Dewa Bhuta asih, iri kita.
 • Ana bratha, nangken sasih kasanga, anuju tilem, angupawasa, 7, kasanga, Sang Hyang Ayu Dewa Bhuta sih ri kita, ma, Ong bang bayu ya namah, dewya namah, pa, mantuk ing Swarga bhatara Prajapati, rare kita mukti suka tekeng atuhwa.
 • Ana bratha, ngasanga, nga, moliha tigang khasanga, nangken purna­ma, amretihara, pa, mantuk ing swarga Bhatara Indra, sidhin ing wang, listwayu pari purna, wakbajra teher sugih sangkep.
 • Ana bratha, nangken purnaman ing, 9, amangan nasi sakepel, 3, purnaman ing kasanga, pa, mantuk ing swagra Bhatara Indra, sasar­niya manjanma maring wang listwayu, teher sugih sangkan rare.
 • Ana bratha, tan ameleng tutuk, sarahina wengi, pur, Sang Hyang anemujat sira turun bratha, pa, ginanjaran sakti lima, pinaka lalakon wadon, listwayu, lanang wicaksana, sugih suka, mangke, muwang ri tembe.
 • Ana bratha, amangan raka, pur, limang raka, sira Sang Hyang Tutasih, turun abratha, ginanjaran sakti lima pinarama, pinaka lalakon suka sugih, tan panambut karya.
 • Ana bratha, amangan sekul langgi, ananggap, 7, pur, sira Sang Hyang Wisesha, turun bratha ginanjaran salwir ing lima, wadon Wisnu anemu, tan alawas tur prajnyan, wicaksana, suka sugih, dleha.
 • Ana bratha, susukan, nga, ring purnaman ing kapitu ping, 7, sarahina, ping, 7, sawengi, amangan anginum, angigel, Bhatara kapitu mawoh bratha, pa, suka sugih, anak amitra, dirghayusa, kedep kapin tuhu.
 • Ana bratha, nisag, nga. ring purnama, adyus ping, 6, sarahina, ping, 6, sawengi.
 • Ana bratha, nrus unjung, nga, adyus ping 7, sarahina, ping, 7, sawengi
 • Ana bratha, nrus unjung, nga, madyus ping, 30, sarahina, ping, 3, sawengi, yan aturu sumandah, pa, weruh sagunan ing wong kabeh, apekik tan amadani, tur prajurit pinaka ulun ing sanjata.
 • Ana bratha, nerus tunjung, nga, ring tanggal, ping 5, ning kapi­tu, amati geni, tan pamangan, tan paturu, Bhatara Ngasih-prana sira turun bratha, pa, ginanjaran sakti kita, amupu sarin ing kabeh.
 • Ana bratha, nring sada, nga, madyus, ping, 3, sarahina, muwang ring wengi, pa, listwayu, lewih saking wijil ing tapa bratha, ma. Ong Ang Ung Mang ahyus.
 • Ana bratha, ngracak, nga. madyus arahina muwang wengi, lenga sipatniya, pa, swarga mantuk ring kendran, mangjanma wicaksana anulus, tur apekik anwas, tan pawicara.
 • Ana bratha, trisandya, nga. ping, 3, dyus arahina mwang wengi, wus ing madyus masisiga, salek samayaniya, pa, mantuk ing Ken­dran, sasaraniya mangdadi listwayu paripurna prajnyan.
 • Ana bratha, mapowasa nangken dwasashi suklapaksha, kalan ing kapitu juga, bratha Bhatara Bhima iki, ma, Ong Bang Bhima ya namah, pamit, pa, wiryawan, kapin tuhu den ing rat, sugih mas pirak, rare ulun, putra wredi, karya.
 • Ana bratha, amurnasasada, nga, tan pamangan ing purnama, teken ing pangelong, apisan, tilem, teken ing tanggal, apisan, sang prajurit ing bumi Hyangning bratha pa, sugih manerus, katekan asa pinaksan ira ring bumi.
 • Ana bratha, amangan raka, ring purnama, muwang tilem, sang patut asih, turun bratha, pinaka lalakon, pa suka sugih tan panambut karya.
 • Ana bratha, ngarakas ba, nga, pur, ti, sarwa putus, nga. Sang Hyang Silihasih, sira turun bratha, tinunggwing bapebu, tur pangub ing wong atuwan.
 • Ana bratha, amangan raka, pur, ti, sakayunta, ahiyasa, pa, utang ing atuwa tan kena sinawur, wus pegat.
 • Ana bratha, amangan apisan, nangken dina, sakawasanta, Sang Hyang Sambu Hyangniya, pa, mangjanma ring kula putra, sida saprayoja­nanta.
 • Ana bratha, wekasan tan panginum banyu, saglem ing abratha, pa, kinasihan ing rat kita, sida sadya.
 • Ana bratha, amangan sarwa bungkah, saglem ing abratha Hyang wisesa sira turun bratha, pa, suka sugih kita.
 • Ana bratha, tan pamangan suku pat, asudara, saglem ing abratha, pa, amanggih bhoga.
 • Ana bratha, tan pamangan suku pat, sakahyunta abyasa, pa, pinaka/wangkong.
 • Ana bratha, amangan sega kewala, aglem ing abratha, Sang Hyang Surapati turun bratha, pa, shucara, weruh ring kalingan.
 • Ana bratha, amangan sinanggar ing tangan kiwa, sahiwakniya, saglemniya paksa idep, Sang Hyang Kewara turun, yan pinaka rupa sira, pinaka kulit, pinaka alis, sidhin ing wang anjik ing paham­bek.
 • Ana bratha, mangan sega sinanggar ing tangan kiwa, tan pateda tan patambeh, tan apilih iwakniya, apan mayoni, nga, sidhi narasinga turun bratha, pinaka rupa sira, sidhin ing wang, anambadan ing sabda, sihning rat, Ong Ong karana ya namah swaha.
 • Ana bratha, angasta, nga, amangan ri dalamakan ing tangan kiwa, maiwak uyah tumpangakna ring tangan kiwa, sabagyayan tan pahuyah, pa, mageng sukaniya, prajnya tan ana madani.
 • Ana bratha, wijahara, nga, amangan awija, sarwa wija rumuhun, saha pucuk ing ganda rusa, muwang pucuk ing alang-alang, pa, prajnyan, tur kinasihan den ing istri.
 • Ana bratha, anarasoti, nga, amangan uyah, areng, pinaka ulam, 7, dina lawasniya, Ranini Paduka Bhatari Sarasoti, Hyanging Bratha, pa, prajnyan.
 • Ana bratha, amangan catur wana, 5, wengi, lawasniya, prajnyan sakti, pa, teger kinasihan ing rat, amurwa kita, kasandung aran ing bratha samangkana.
 • Ana bratha, macandara, nga, u, mangan sega putih, pa mangan katanbang, pwa, mangan sega kuning, wa, mangan ketan ireng, ka, amangan aketan amanca-warna, wetan amangun antalu putihniya, kidul sura, kulon antelu kuningniya, lor be kabul, ring tengah sara sinang ati, pa, suka sugih.
 • Ana bratha,  mancawarna, nga, u, amangan sega putih, mewak aputih ing taluh, buwang petak, pa, amangan ketan bang, pwa, amangan sega kuning, mewak kuning ing taluh, wa, amangan ketan bang, mewak kabakula, ka, amangan sega manca warna, mewak asalwirniya, pa, sugihmas salaka, mwang wesi.
 • Ana bratha, manca-warna, umanis, marep angetan, pahing, marep kidul, pon, marep  angulon, wage, marep angalor, yan amangan samangkana arepa­niya, kaliwon, marep  ring  madya,  duluraniya lalab kabeh, muwang kembang anut kadi warnan ing sega, 5, warna, putih, kuning, ireng, abang, ring tengah, 5, warna, Dewa Ratu Hyangniya, ma; “Ong Ong Sri jagat guru paduka byo nama swaha”, pamit,pa, mantuk ing swargan Bhatara Siwa sasarniya manjanma ring Ratu, nyekra-warti, tan ana madani.
 • Ana bratha, ring tanggal, 1, amangan sega putih, bratha lilawara, nga, pa, kinasihan ing rat kita, tang, 2, amangan sega bang, Sang Hyang Lingga Suniya, turun bratha, pa, pinaka lambe, kelep den ing rat, tang, 3, amangan sega jenar, amurnamasada, nga, pa, pinaka pamulu, wicaksana, tan kalalen, tang, 4, amangan sega ireng, amuktisada, nga, pa, pinaka roma, teher swarga kang bape­bu, tang, 5, amangan sega mancawarna, pa, pinaka soca, bayu sabda idep, suka sugih.
 • Ana bratha, tanggal, 3, amangan sega kuning, murnamasada, nga, Sang Hyang Tri Sandhi sira turun bratha, papalihan Sang Hyang Maha Dewa, yan pinaka rupa sira, pinaka pamulu, muwang kawicaksa­nan, sira tan kaluptan, tang, 4, amangan ketan ireng, amukti labda, nga, Sang Hyang Sadu ika turun bratha, papalihan Sang Hyang Siwa, sira pinaka rupa, pinaka idep, sidan ing wang, anwar­gaken bapebu tang, 5, amanca-warna, warasakti, Sang Hyang Panca­warna sira turun bratha, papalihan Sang Hyang Siwa, sira pinaka rupa, pinaka tendas, sidan ing wang sugih tan karasa.
 • Ana bratha, amangan, 3, kepel, sarahina, pa, kinasihan den ing rat, wakbajra kita.
 • Ana bratha, amangan tigang kepel, wengi lawangniya 3, kepel, mangan sarahina.
 • Ana bratha, mangan sega, 2, kepel, 3, dina lawasniya.
 • Ana bratha, amangan sega, 1, kepel, sarahina, 4,wengi lawasniya, pa kinasihan ing rat, wakbajra kita.
 • Ana bratha, amangan kupat, iwakniya sarwa suci, 3, wengi lawas­niya, tri sadya, nga, Sang Hyang Iswara turun bratha, pa, manis­ning patutukan.
 • Ana bratha, mangan kupat lepet, 7, sedina, esuk, 2, tengahi, 3, sore, 2, pa, kinasihan ing Ratu, kinadamaken kita.
 • Ana bratha, amangan kupat kepelan, mahiwak sarwa suci, 3, wengi diwasaniya, angalaki nana, nga. Sang Hyang Iswara sira turun bratha, yan pinaka Guru, lud sidan ing wang, kinasihan ing Ratu, muwang alakiya rabi.
 • Ana bratha, mangan kupat kepelan, 3, wengi diwasani ya, angalaki mana, nga, Sang Hyang Iswara turun bratha, pinaka rupa sira, pinaka swara sira, Brahmani asung rental.
 • Ana bratha, mangan sakul sarawup, sinanggar ing tangan kiwa, tan pateda tan patambeh, lalab kewala, 3, wengi lawasniya, nga, Sang Hyang Sandirasa sira turun brata nggwan ira sarira, ring rahasya, kdukani dumangawe ayu, muwang akweh amelas iri kita.
 • Ana bratha, nyekul angit, mangan sarahup, sinanggar ing tangan kiwa, tan pateda, tan pahimbuh, 3, wengi samayaniya, pa, tedunan ika dremanan, agawe ayu tan kecalan, trus tumus tekeng weka, kinasihang dening bapebu, Sang Hyang Sidhirasa turun bratha, pinaka las.
 • Ana bratha, magan aron-aron, sinanggar tan pawuwuh tan pateda, tigang wengi lawasniya, nga. pa, pnaka, gulu jariji kuku, kinasi­han ing rat kita.
 • Ana bratha, mangan tumpeng sasiki, kewala uyah areng 3, wengi lawasniya, pa, pradana mungku rat.
 • Ana bratha, amangan tumpeng, lamaniya tengah sasih lamun tan kawasa, 7, dina rara Nini paduka Bhatari Timbang, maweh bratha, pa, anci kang bahu.
 • Ana bratha, mangan tumpeng, sahasta panjangniya, suniya iwakniya, uyah areng kewala, ana saraswati, nga, Sang Apang patut tan palawan sira turun bratha, pinaka rupa sira, pinaka prajnyan, sira lakya rabi, sidhin ing wang, sugih tan surud, mwang pradana nungku/rat.

Niyan aji bratha, yang tanggal ping, 5, ka, angupawasa, asuk ring manis, amangan kupat pandawa, 5, iwakniya kacang, pa, duk ing alit durung anemu, yan wus ageng amanggih suka sugih, agung duniya, pa, amangan kupat siya nganti, 9, iwakniya komak, pa, tinunggwing rama rena angantos aputu, abuyut kinadama, den ing bapebu, kapti inguluran, pwa, amangan kupat sidayu, iwakniya sudang, pa, anganti listwayu, alit aramping, anglalenta, suka sugih dreman abangkit, pinaka ulunan ing maru, wa, amangan kupat sih tan pegat, 4, iwakniya taluh, pa, anganti suka sugih, dreman sidhi bangkit, kedep ing alaki, tan kawasa lakinta lungani, pinuji den ing matwa, tan ana madani, ka, amangan kupat genep, iwakniya rarasmen, pa anganti suka sugih, agung wirya, anjeneng nyardana-reswa-ri, kedep ing panguncap, esuk ring, 3, aneda kupat sida lungguh, 10, iwakniya, daging lessagara, danu, alas, sawah, tegal, sidhi-mandhi, tan pangucap, rep kang wong kabeh, ring panangkilan, bala saking doh, abahan teka saking tan ana, sabran-sabran, yan wadon pinarek den ing maru, tan ana madani, sederang wehakna, wredi putra, kinajerihan den ing santana, wirya bukti, ebun manyabuh, imbuh-imbuh tan panglong sami dadwa dahat.

 • Ana bratha, amangan sarwa, pa, sapta ratri samayaniya, pa, kinas­ihan den ing istri, yan istri kinasihan den ing kakung.
 • Ana bratha, amangan sarwa kembang, u, kinun pulaken, uyah areng, suru, pucuk, yen amangan ring paturon, marep kulon, pa, apekik akeh ngulangunin kita, yan istri angulahaken dreman alaki, kinas­ihan ring paturon.
 • Ana bratha, amangan sembung, sakayunta, abyasha, pa, sah wiroga ring jeron ing sarira, mantra; sudamala, u, lukatmala, 3, riti-riti, 3, tinalebur letuh,
 • Ana bratha, amangan sarwa bungkah, pitung wengi samayaniya, Bhatara Siwa Yangniya, ma, UNG Nrang Nrang sah prama Siwa, ditya ya namah swaha, pamit, pa mantuk ing swarga Bhatara Lima, sasar­niya manganjanma ring Ratu, gunawan, sugih pirak labda ring prabhu, mwang Mantri.
 • Ana bratha, anyengkul banyu, nga, amangan sega sakepel sadina enjanganiya rong kepel, telunaniya malabhahan, ma: ning amangan, Ong nir roga, nir-papanirmala, nirbapebu, lukat mulih jati nitya, kraman ing amangan, tan patasik, tan paiwak, kneng dyus kewala, tan kakeneng lisah, tan keneng wedak, tan panginum madya, tan panginang, tan paturu rahina, pa, ilang salwir ing lara-roganta.
 • Ana bratha, yan amangan tan pahuyah, sapta dina lawasniya, pa, sakti anaga, teher kinasihani rat, kita.
 • Ana bratha, nyanding dapdap, tigang dina lawasniya, tan pamangan wekasan mangkana, Bhatara Siwa Hyangning bratha, pa, swarga lewih sinungkapniya, subhaga, teher wisesha, Ratu denda nyakra-wreti.
 • Ana bratha, lumaku sarahina, wengi, pa, sasarniya dadi Dewa Guru, bahu-sisya, pekik rupa, teja tininghalan, sugih sangkan rare, trus/tumus.
 • Ana bratha, nuladima, nga, angupawasha sawengung, atelasan sa­wengi, 3, lekniya samayaniya, pa, prih enggal katemu, deniya jana nuraga kita, ping sapta nirwigna kita Bhatara Brahma Hyangniya, ma: “ONG ANG Brahmane namah”.
 • Ana bratha, tan pamangan suruh ing apon, sapta dina lawasniya, Bhatara Bhagawati Hyangning bratha, pa, luput ing wisya, lara wigna.
 • Ana bratha, Indra, nga, amangan sega rong kepel, sadina, 7, wengi lawasniya, pa, tan kewuhan saguhan ing wong kabeh.
 • Ana bratha, ngeka bakta, nga, mangan sakepel, 7, wengi lawasniya, pa, prih enggal katemu.
 • Ana bratha, aturu ngadeg, 7, wengi lawasniya, sebagyan angeka pada, sakepel, olih amangan, yan toya sahled, 3, wengi, 3, sa­mayaniya, pa, sapocapan kita lawan Dewata, byakta yan tekeng kamokshan, sidhi pinaka polihaniya.
 • Ana bratha, amangan ring pakaduhan, lamaniya sapasar pa, sugih sidhi mandhi mawak bajra.
 • Ana bratha, tan dadya tambeh, 7, wengi lawasniya, meda prajnya sida karya, pa.
 • Ana bratha, murana, nga. malekasa tanggal ing kapat mabratha, amangan surana, kembang nagasari, kulalata, malabahan ing purna­ma. Polihniya apekik ahayu, tan aniringi; ma. ONG sarwa ya namah, yaniya/iyas.
 • Ana bratha, asikep, sawegung, Bhatara Shangkara maweh bratha, pa, kinasihan ing wong.
 • Ana bratha, ngekadasin, yan tanggal ping alas ing kadasa, amati­hara, moliha tigang kasapuluh, pa, mantuk ing swarga Bhatara Iswara, sasarniya mangjanma ring Ratu sakti.
 • Ana bratha, asuci lakshana, nga, tan pamagan, yan durung ararahup alelengha, pa, apetik erengan, saparipolah ing bratha, lewes ing rambut, asedep ing pangucap.
 • Ana bratha, nyarin Galungan, kramaniya, yan kalan ing Galungan, abanten jarimpen, sawiji sowang, genahakna ring arep ing Sanggar, kang ri tengah ing Sanggar, kadi kraman ing banten kang lagi kang ring tengah buhanaburat wangi, lenga-wangi, mwang beras, 2, catu artha 225, pinuja saparikrama, angabhakti. Wus ing angabhakti, amangan sarimpen, wus ing amangan sarimpen, amangan kawasa, pujan ing amangan sarimpen ONG Paduka Bhatari Sarin ing Galungan, manusa ira kinawe ruhaken sarin ing Galungan, angisep sarin ing sarwa sari angisep sarin ing rat, bhuwana kabeh, ulun weruh sarin ing Galungan, anadadhi bhujangga luwih, akadanga Ratu, suka sugih sariran ing ulun, anak-anak edep, aputu buyut, tumus tumerus, tekan ing anak putu  buyut ing ulun Sang  Hyang Triyodasa-shakti, anaksen ing ulun, pasing karyanta nemu ayu, kinasihan den ing Bhuta Dengen, muwang jenek sahisin ing pomahan.
 • Ana bratha, amangan ring pangkon, alamak sastra, amanda, nga. salek lawasniya, Sang Hyang Sukma turun brata pa, sapolah tan pantes kinasihan alakya rabi.
 • Ana bratha, angareng, nga, amanareng rumuhun, Bhatari Gangga Hyangning bratha, ma., “ONG gangga ya namah”, ahyas, salek samaya­niya, pa, kinasihani jagat muwang keringan.
 • Ana bratha, nangkenara, nga, yan amangan ngagem jinah, 7, salek samayaniya, Bhatara Mahadewa maweh bratha, kinasihan den ing bapebu, lakya rabi, sasarniya dadi bhujangga luwih.
 • Ana bratha, amangan ahimba, salek samayaniya, pa, arawit.
 • Ana bratha, aja tukar, nga, amangan sanding pulawa kembang, salek samayaniya, Bhatara Guru maweh bratha, pa, akarma anom, tur kasihan ing pandhita.
 • Ana bratha, asanding jinah saketeng, kalan iramangan, salek samayaniya, Bahatara Indra maweh bratha, pa, prakawi asta-kosala.
 • Ana bratha, mandawa, nga, amangan, 5, kepel, sari-sari, sahulan samayaniya, pa, suka wredhi, sidhi mantra, jayeng satru, kedep ing rat, wicaksana, widagda sing guna tan ana luput, sugih mas pirak, muwang rare ulun, muwang wenang-wenang, kebo sampi, sarwa barana akweh.
 • Ana bratha, amangan tan pasuluh, yan pinaka rupa, pinaka wuwus andadi wang, asasih samayaniya, pa, tan lamur tan keneng ngring mata.
 • Ana bratha, amangan ring paturon, sedeng kumarancang sangenge, pa, dreman alaki, kinasihan kita.
 • Ana bratha, asuci laksana, nga, amangan ahes, karumuhun, karengan saparipolahta, alit aramping, dreman alaki.
 • Ana bratha, yan amangan agugut gamongan, pa, dreman alaki.
 • Ana bratha, mangan lalab lunglungan, kang pinangan kinembangaken, ang yang Manikharsana, aran ing bratha, Bhatara Bayu sira turun bratha, yan pinaka rupa asri, pinaka urip, pinaka rambut, pinaka leye, pinaka idep, pinaka gulu, pinaka sindhuwa, pinaka limbeyan, ring dadi wang suka sugih, ambek ahening, akembang aweh, kita ring niskala.
 • Ana bratha, yan amangan asanding puspa-lingga, aling sih prana, aran ing bratha, Hyang Anggasti turun bratha, yan pinaka sarin ing lungguh pinaka, pinaka mata, ring dadi wang subhaga, tur sakti, sing arep enggal teka ngaturi.
 • Ana brathan, yan amangan sri-gading sekarniya, Sang Hyang Manik Sri-gading sri-candi aran ing abratha, Sang Hyang Manik-ajenar aran ing bratha, apekik arupa, pinaka gugusi, pinaka untu, asri saking untunta, suka sugih, Sang Hyang Widayaka, sira tuirun bratha, iki ya pinaka rupa apekik anulus, tumitis ing menak, prakawi wicaksana, kita ring niskala.
 • Ana bratha, nyaju, nga, aman ring waton, salek lawasniya, Bhatara Mahadewa maweh bratha, pa, teka atuduh ing pulungguhan, kocap teka ruruban ing wong.
 • Ana bratha, yan amangan ataled, ron ing gedang, pa, pinaka ja­riji/marurus.
 • Ana bratha, yan amangan ataled pakis kidang, pa, pinaka alis.
 • Ana bratha, yan amangan asading dupa, damar, Sang Hyang Manik Teja turn bratha, pa, pinaka teja sakti wani dumilah tur kinajer­ihan ing rat kabeh.
 • Ana bratha, yan amangan tinumpangan, sekar campaka setahun sa­mayaniya, pa, apekik anulus, tur tumitis ing menak.
 • Ana bratha, yan amangan tinumpangan wija, Sang Hyang Wiku Kusuma aran ing bratha, pa, pinaka jeneng, pinaka pamalu, sakti suka sugih mas pirak, aputra-putri ring niskala.
 • Ana bratha, yan amangan lalab alaka, sambel sinamohwa, amantra patala, aran ing bratha, Sang Hyang Basuki h sira turun bratha, yan pinaka rupa, pinaka alit, pinaka dalamakan ing suku, pinaka ulan, pinaka klir, ring dadi wang muwang suka sugih, kinamengin­taken wong kita ri/niskala.
 • Ana bratha, aramisa, nga, tan pamangan sarwa mangsha, lwire, kebo sapi, celeng, sing kena inolah tan panganenta, iwakniya kang kena panganta, isin luwah muwang tambak, isin ing sagara, kakaranga, wenang panganenta, 7, lek samayaniya, pa, lewih saking samanta janma, tan ana niringi kita, mantuk ing swarga Bhatara Wisnu sasarniya mangjanma ring Wiku babu-sisya.
 • Ana bratha, arem pampat, kwehniya, yan dan ing janur ingangge asugih, apekik muwang alus awakta, jarijinta alemes.
 • Ana bratha, tan pamangan ayam, tigang tahun samayaniya, pa, tan pamanggih maru kita, tur utaman ing malaki, tur dreman. Niyan mantra tan kasurupan, “ONG SANG SIWA ya namah”.

Iti Aji Saraswati, byasakna teka ring dina, sa, u, Watugunung, banteniya woton ing Saraswati, saprakana ing banten, sarwa suci, tan kari bubur precet, bubur prajnyan, Saraswati, sahasep-menyan, sida prajnyan sira ping, 7, anjanma, tan kahilangan ing Saras­wati, byashakna, ping, 7, tan kalan, awera ayu, muwah sinuratak­na, wredaya, ONG, ring lidah, Ah, ring ati, pa, rinega, muwa ya Bhatara Sri Saraswati, pinangkuden ira Bhatara, Siwa Guru Murti, Trinayana, Catur Buja, sapinarengan ing Dewata, angrasuk aprajn­yan ira, wicaksanan ira, tawangan ing lupta. Labahan ing abratha, bras, 7, wiji utuh, lumpangakna sekar, ma: “ONG wiji kara-kara namo namah swaha”. Sisig ing abratha, kang utama, ambulu, pa, suka sugih mas, kayen, pa, bahu putra, wangkal, pa, sugih pari, lampeni, pa, labdawara, maduri petek, sugih sakala, ma: ning asusur, “ONG Sri Dewi Bhatari Sayogini ya namah”.

 • Ana bratha monasusur, tan pacangucap, kalan ing asisig, pa, prajnyan, sida meling janma tembe.
 • Ana bratha, mona, tan pangucap, kalan ing ana napuh, pa, kinasi­han den ing Pandhita, muwah Dewa Bhuta asih, iri ika, wang, akweh ari kita.
 • Ana bratha, lega prana, yan amangan angkuduwung, satahun pitung lek samayaniya, Bhatara Ludra Hyangniya, “Ong Ong Rudra ya namah swaha”, pamit, 9, akweh wang mangalang jiwanta, akweh awelas asih.

Nihan panarima bratha, yan kita mabratha yan ayopati, margi yan durung amita sang asedahan bratha, Hyang Kaki Citra Gopta, Nini Citra Gopta, tarimaken ing sumur, caru sedah putih ijo, ma: “Pukulun Kaki Citra Gopta, Nini Citra Gopta, ingsun amita bratha, pukulun duluran ingsun abratha, katanasa pinaka bratha, kacalaha ring sang asedahan bratha, sabratanta mangkana”.  Tlas.

Leave a comment

Filed under Articles

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s